Untitled
Ana Sayfa Hakkımızda Araçlarımız Sınavlar Eğitim Kurumları İletişim
Untitled
Online Dersler
Trafik Dersi
Araç Tekniği
İlkyardım Dersi
Trafik Levhaları
Karayolları
Yol Çizgileri
Ehliyet Testleri
Trafik Testleri
Araç Tekniği Tesleri
İlkyardım Tesleri
Ehliyet Deneme Tesleri
Çıkmış Sınav Soruları
Kayıt
Kayıt Evrakları
Online Ehliyet Kayıt
Ehliyet Fiyatları
Ehliyette Kampanya
Kursiyer
Ders Programı
Ders Saatleri
Özel Direksiyon Dersleri
Stajyer Ehliyet
Sık Sorulan Sorular

Ehliyet Sınav Kuralları

KAYITLI OLANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. Evraklarınızı tamamlayınız veya tamamlatınız.(nüfus cüzdanı,resim, sağlık raporu,sabıka,diploma veya öğrenci belgesi,ikamet,sınav harcı)

2. Sürücü kursunuzda sertifika sınıfınızın bilgisayar programına doğru girildiğini kursa arayarak teyit ediniz.Kursumuz da bu dönemde kayıtlı olan kursiyerlerimizin bilgilerini  sitemizde yayınlayacağız. Hatalı bilgi var ise kursumuzu arayarak düzeltmeyi yaptırınız.

3. Sürücü kursumuzun ders programı sitemizde yayınlanmıştır.Hangi ders programa katılacak iseniz  info@fbsurucukursu.com mail atarak isminizi yazdırınız.Derslere katılamayacakların da isimlerini mail olarak yazdırmaları gerekmektedir.

4. Sınavlarda 2. hak olanların sınav harcını son harç yatırma tarihinden önce yatırması gerekmektedir. Bu durumda olanların ayrıca kurs ücreti var ise tamamlaması gerekir.

   Motorlu Taşıt Sürücü Adayları sınav sonuçlarının internetten ilân edildiği tarihten itibaren nedenini belirtmek suretiyle sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler. Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar sınav sonuçlarının internetten ilân edilmesinden itibaren en geç 10 gün içinde başvuracaklardır.
  İtiraz başvurusunun süresinde olup olmadığının hesaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak biriminin tarih damgası esas alınacaktır. İnceleme istekleri ivedilikle karara bağlanacaktır. İnceleme isteğinde bulunan adaylar 10 YTL. sınav inceleme ücretini, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 5495218-5001 no’lu hesabına  yatıracaklar ve dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir.
      İnceleme İsteği Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüğüne yapılacaktır. Dilekçede TC Kimliği yazmayan,banka dekontu eklenmemiş,imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır

Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez

  
23 Ekim 2010 Tarihinde sınava girecek adaylar için “Sınav giriş belgesi” ve “Sınav Yeri Bildirim belgesi” birleştirilerek yeni tip bir “Sınava Giriş Belgesi” oluşturulmuştur.Yeni oluşturulan “Sınava Giriş Belgesi” sisteme aktarılmıştır. Önceden kullanılan “Sınav Yeri Bildirim Belgesi” uygulamadan kaldırılmıştır. Aday a ait “Sınav yeri bilgileri” yeni oluşturulan “Sınava Giriş Belgesi”nde yer alacaktır.Yeni oluşturulan “Sınava Giriş Belgesi”,  Motorlu Taşıt Sürücü Kursları tarafından        “İLSİS – MTSAS”  modülü Başvuru Girişi (TC) ekranının raporlar kısmında (MTA01001) “Sınava Giriş Belgesi raporu”ndan Sınav yerleri açıklandıktan sonra alınabilir. 23 Ekim 2010 tarihinde sınava girecek tüm adaylar için yeni “Sınava Giriş Belgesi” çıktı alınarak onaylatılacaktır. Yeni oluşturulan “Sınava Giriş Belgesi” Sınav esnasında salon görevlilerine teslim edilecektir. Bundan sonraki her sınavda tüm adaylar için yeni “Sınava Giriş Belgesi” alınarak onaylandıktan sonra adaylara verilecekti.rEski Sınav Giriş Belgeleri ile sınava gelen adaylar sınav salonuna alınmayacaktır.
        Adaylar sınav ücretini yatırdıktan bir gün sonra saat 11:00 itibariyle kurslar başvuru işlemlerini yapabileceklerdir. Banka Dekont bilgileri sistem tarafından kontrol edileceğinden dekont bilgilerinin girilmesine ihtiyaç yoktur. Ancak dekontun bir örneği adayın dosyasında bulunacaktır.        

Yabancı Uyruklu adaylarda dekont girişleri kurslar tarafından yapılmaya devam edilecektir. İlçe MEM ler tarafından da dekontlar kontrol edilecektir.

    Kurum Kodu ve Şifresini yetkililer dışında başkası ile paylaşılmasından veya başka programlara girilmesinden doğacak hukuki sorumluluk kurs yönetimine aittir

Yukarı Git

  

  ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ MERKEZLER NASIL BELİRLENECEKTİR?

Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı 81 il merkezinde yapılmakta olup, adaylar kayıtlı oldukları kursların il merkezlerindeki sınav yapılacak binalara bilgisayar ortamında rasgele yerleştirilecektir.

 SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?

Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce www.fbsurucukursu.com adresinde yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir. Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır..Adaylar sınavdan en az bir gün önce sınava gireceği binayı ve salonu göreceklerdir.

  ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?

 Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak) (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,

  ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?

3.4.1.     İlk defa sınava girecek adaylar;● A1 – A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde; İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Motor ve Araç Tekniği Bilgisinden,● H sertifika türünde;İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden,3.4.2.     Sertifika Farkı için;Mevzuatında belirtilen derslerden sınava gireceklerdir.3.4.3.     Daha önce sınava giren ve başarısız olan adaylar;başarısız oldukları derslerden sınava gireceklerdir.

 SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?

Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve sınav süresi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

SERTİFİKA TÜRÜ

İLK YARDIM BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

MOTOR VE ARAÇ TEKNİĞİ

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

A1 – A2

30

40

20

90

120 dakika

FARK B-A2

-

-

20

20

60 dakika

B

30

50

40

120

150 dakika

C – D – E

30

50

40

120

150 dakika

FARK B - E

-

-

40

40

60 dakika

F – G

30

40

30

100

130 dakika

H

30

50

-

80

100 dakika

Yukarı Git

     SINAVIN UYGULANMASI

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları; girişte verilen sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturumda gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları zorunludur. Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında ve aynı hizada oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıtlarındaki bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar; test kitapçıklarının üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını, sayfa numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvuracaklardır.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler 45 dakika) içerisinde  sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların;

v       Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri,

v       Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları,

yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara, sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu gibi adayların kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına eklenecektir. Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu gönderilmeyecektir.

Yukarı Git

 ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

1.      Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon görevlilerinden  değiştirilmesini isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.

2.      Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.

3.      Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.

4.      Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Cevap kağıdında bulunan “bu bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız. Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.

5.      Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. (Gerektiğinde kitapçık türü 4’e (dörde) çıkarılabilecektir.) Cevap kağıdında kodlanmış olan kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı olup olmadığını kontrol ediniz, aynı değilse salon görevlilerinden kitapçığınızın değiştirilmesini isteyiniz.

6.      Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında bu derse ait sütunun altındaki soru numarasını bularak, size göre doğru olan seçeneği kodlayınız. Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

7.      Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.

8.      Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

9.      Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

10.   Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından, ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

11.   Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

12.   Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

 CEVAP KÂĞIDI

Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru  kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

Yukarı Git

Örnek:

Trafik ve Çevre Bilgisi Testi

Soru 2. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için azamî hız saatte kaç kilometredir?

A)80                     B) 70                    C) 60                       D) 50

Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D” harfi bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.

Aşağıda bu sorunun doğru olarak kodlanmış biçimi görülmektedir.

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

 SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır.  Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını, güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri, cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.

   SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait sınav evrakı paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Ayrıca;

v     kopya alma veya verme girişiminde bulunan,

v     kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,

v     cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,

v     sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,

v     soru kitapçığını ve/veya cevap kağıdını teslim etmeyen,

adayların sınavı geçersiz sayılır.

Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.

Yukarı Git

ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?

Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemleri ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir. Bu incelemede ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak, geçerli bulunmayan puanlar iptal edilecektir. Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.

SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

         a.   Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

         b.    Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday numarasını ve açık adresini yazmaları gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için 100 üzerinden puanlar hesaplanır.

 SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Sınav sonuçları, www.fbsurucukursu.com  adresinden duyurulacaktır. Adaylar, bu adrese girerek Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, TC. kimlik numarasını veya adını soyadını girerek öğrenebileceklerdir. Ayrıca, kurs müdürlükleri, bu sayfadan, kurum kodunu girerek kurumundan sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edeceklerdir.

Yukarı Git

Untitled
Ehliyet Sınavları
Ehliyet Sınav Kuralları
Ehliyet Sınavına Girerken
Ehliyet Sınav Tarihleri
Ehliyet Sınav Yerleri
Ehliyet Sınav Sonuçları
Direksiyon Sınav Sonuçları
Sürücü Belgesi Sınıfları
B Sınıfı Ehliyet
A2 Sınıfı Ehliyet
E Sınıfı Ehliyet
D Sınıfı Ehliyet
G Sınıfı Ehliyet
Genel Bilgiler
Direksiyon Sınav Tarihleri
Ehliyet Alma Yaşı
Ehliyet Harçları
Hayat Kurtaran Kurallar
Sınav Tarihleri
Sürücü Kursları
Sürücü Kursu Dönemleri
Sürücü Adaylarına Tavsiye

Merkez : Bagcilar Cad. No:2 Haznedar / ISTANBUL Telefonlar : 0212 507 60 57 -58

Sube : Halaskargazi Cad No:364 Kadri Is Merkezi Sisli / ISTANBUL Telefonlar : 0212 343 53 86 -87

info@fbsurucukursu.com


ehliyet kursu | ehliyet kursları | sürücü kursu | sürücü kursları | A2 motor ehliyeti | şişli sürücü kursları | b sınıfı ehliyet | motor ehliyeti | ehliyet işlemleri | Trafik kuralları|ehliyet sınav soruları | 14 Şubat sınav sonuçları | 18 Nisan ehliyet sınav sonuçları | 4 Temmuz ehliyet sınav sonuçları | 22 Ağustos ehliyet sınav sonuçları | 24 Ekim ehliyet sınav sonuçları | 26 Aralık ehliyet sınav sonuçları